Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Skamieniałości

Odsłonięcia margli i wapieni marglistych są obecnie dość mocno zarośnięte i przykryte zwietrzeliną. Odgrywają one jednak kluczową rolę w poznaniu i ustaleniu stratygrafii osadów kredowych w obrębie kamieniołomu. Dzięki odkrytym przez Niedźwiedzkiego (1994) wychodniom wapieni z dobrze zachowaną fauną, udało się ustalić ich wiek na górnoturoński. Tworzą one dwa typy litologiczne: ciemnoszare wapienie margliste i beżowe wapienie z niewielką zawartością minerałów ilastych. W wapieniach tych dość znaczny jest udział słabo obtoczonych ziaren kwarcowych (do 7 mm), występujących czasami w formie gniazdowych nagromadzeń. Obfita fauna morska reprezentowana jest przez okazy gąbek, jeżowców, inoceramów, ramienionogów i amonitów. Są one w większości silnie pokruszone. Część tych skamieniałości znajduje się obecnie w sali edukacyjnej siedziby Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.

Kliknij wybraną datę
Newsletter
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 139
W tym miesiącu: 7449
Wszystkich odwiedzin: 853295
Geopark Krajowy Góra Św. Anny
tel./fax: +48 77 654 65 56  |  e-mail:
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt "Poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny" realizowany przez Gminę Leśnica jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi