Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Litologia

            Na terenie rezerwatu wyróżnia się pięć odmian litologicznych tj.: nefelinit (bazalty), brekcję  tufowo-lawową, wapienie, margle, piaskowce. Skały te różnią się między sobą sposobem powstania jak i składem mineralnym. Ze względu na pochodzenie można je podzielić na: osadowe (wapienie, margle i piaskowce) oraz wulkaniczne (nefelinit, brekcja tufowo-lawowa).

Nefelinit - charakteryzuje się dużą twardością, masywną teksturą, strukturą porfirową. W ciemnej masie skalnej występują kryształy oliwinu i piroksenu. Wiek: oligocen.

Brekcja tufowo-lawowa - złożona jest z ostrokrawędzistych bloków nefelinitu (do 20 cm) oraz ze znacznie rzadszych wrzecionowatych bomb i lapilli z widocznymi pęcherzykami pogazowymi. Bloki i bomby tkwią w drobniejszym materiale piroklastycznym składającym się mz piasków i pyłów wulkanicznych. W brekcji występują  też nieliczne okruchy skał osadowych, zwłaszcza kredowych.
Wiek:  oligocen - miocen.

Wapienie - skała barwy kremowej, zbudowane z węglanu wapnia i obumarłych szczątków organicznych. Wiek: środkowy trias.

Margle - skała ta podobnie jak wapienie zbudowana jest z węglanu wapnia oraz obumarłych szczątków organicznych. Elementem odróżniającym od wapieni jest ich barwa (biała) i zawartość  w niej minerałów ilastych, które powodują  jej dobrą oddzielność.
Wiek: późna kreda.

Piaskowce - zbudowane są  z średnioziarnistego piasku kwarcowego o spoiwie ilastym. Dość licznie występuje: glaukonit i muskowit, rzadziej skaleń.
Wiek: późna kreda.

            W spękaniach nefelinitu i brekcji tufowo-lawowej występują również: trydymit, krzemionka i kalcyt. Ich obecność świadczy o powulkanicznej działalności gorących roztworów hydrotermalnych. Dodatkowo przejawem wulkanizmu na Górze Św. Anny jest występowanie jaspisu. Znaleziony on zosta w części rezerwatu przyrody “Góra Św. Anny, czyli działce znajdującej się nieopodal stanowiska nefelinitu.

Kliknij wybraną datę
Newsletter
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 9
W tym miesiącu: 7319
Wszystkich odwiedzin: 853165
Geopark Krajowy Góra Św. Anny
tel./fax: +48 77 654 65 56  |  e-mail:
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt "Poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny" realizowany przez Gminę Leśnica jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi