Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Erozja, transport, sedymentacja

Znajdujesz  się w miejscu, gdzie woda opadając z dużą prędkością z wyżej znajdującej się stalowej rury, uderza w skały powodując ich wymywanie. Podobne zjawisko można zaobserwować przy wodospadzie. Woda przelewając się przez próg skalny powoduje jego ścieranie, co prowadzi do erozji wstecznej i jego cofania. Wspomniana  stalowa rura została  zamontowana w celu  zatrzymania erozji zbocza.

            Obserwując to miejsce spostrzeżesz gradacje materiału: od dużych głazów znajdujących się zaraz przy ścianie skalnej, poprzez mniejsze transportowane przez wodę do najdrobniejszego materiału  znajdującego się na końcu “zbiornika sedymentacyjnego”.

Na ilustracji przedstawiono trzy etapy tworzenia się osadu.

            W pierwszym etapie wietrzejący nefelinit, w wyniku pochyłości zbocza jest transportowany grawitacyjnie do podstawy ściany. Pojawiająca się okresowo woda opadowa transportuje materiał skalny w dół, jednocześnie obrabiając go mechanicznie.

W ostatnim etapie, na terenie o niewielkim nachyleniu strumień traci energię i następuje sedymentacja materiału. Na odcinku około 25-30m frakcja materiału znacząco maleje.

Z procesami erozji, transportu i sedymentacji mamy do czynienia  w każdym środowisku.

Główne procesy, które towarzyszą powstawaniu skał osadowych to:

Erozja - naturalne zjawisko mechanicznego niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej, zarówno skał, jak i gleby poprzez różne czynniki zewnętrzne.

Transport - przemieszczanie  się  materiału  za  pomocą  siły  grawitacji (np. ze stoku). Wietrzejące skały mogą być również transportowane rzeką, gdzie poddawane są obróbce mechanicznej.

Sedymentacja - jest procesem osadzania się materiału w środowisku wodnym. Ze zjawiskiem tym najczęściej mamy do czynienia wtedy, kiedy woda w rzece traci swoją prędkość. Dochodzi wówczas do zrzucania materiału skalnego. Dzięki procesowi sedymentacji  możesz  oglądać  potężne pokłady skał osadowych.

Kliknij wybraną datę
Newsletter
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 147
W tym miesiącu: 7457
Wszystkich odwiedzin: 853303
Geopark Krajowy Góra Św. Anny
tel./fax: +48 77 654 65 56  |  e-mail:
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt "Poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny" realizowany przez Gminę Leśnica jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi