Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Projekt realizowany przez Gminę Leśnica

Projekt „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

„Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny” – pod tym tytułem kryje się nowy projekt, który zrealizuje na terenie Geoparku Gmina Leśnica w latach 2013 – 2014.

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej, która powstanie na terenie dawnego kamieniołomu wapienia i bazaltu na Górze Św. Anny. W ramach realizowanych prac planuje się wykonać: roboty niwelacyjne, roboty związane z uporządkowaniem gospodarki wodami deszczowymi, a także prace związane ze stabilizacją i zagospodarowaniem wschodniej części zbocza. Ponadto zbudowana zostanie nowa ścieżka krajobrazowa oraz uregulowany zostanie przebieg istniejącej ścieżki. Dodatkowo planuje się uporządkowanie otoczenia wszystkich uskoków skalnych, z odsłonięciem ich przełomów i ochroną roślinności ciepłolubnej oraz zachowaniem i wzmocnieniem enklaw i siedlisk muraw, łąk i poszczególnych okazów flory, nie dopuszczając do ich zadeptywania. Wykonane zostanie również zagospodarowanie rejonu wejścia nr 2 (m.in. tablice informacyjne, stoły, siedziska, nasadzenia zieleni) oraz zagospodarowanie otoczenia ul. Powstańców Śląskich poprzez realizację indywidualnie zaprojektowanych ogrodzeń i murów wkomponowanych w istniejącą topografię, budowę platformy widokowej oraz stworzenie z odcinka ul. Powstańców Śląskich ulicy pieszej o kamiennej nawierzchni.

Koszt projektu to 2,6 mln zł i zostanie w 85% dofinansowany przez Unię Europejską oraz w 10% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kliknij wybraną datę
Newsletter
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 76
W tym miesiącu: 7386
Wszystkich odwiedzin: 853232
Geopark Krajowy Góra Św. Anny
tel./fax: +48 77 654 65 56  |  e-mail:
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt "Poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny" realizowany przez Gminę Leśnica jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi