Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zakończono realizację zadania

Zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze Świętej Anny” zakończone. W dniu 30 września 2014r. burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski wraz z nadzorem inspektorskim odpowiednich branż, projektantem oraz pracownikami Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej dokonali odbioru zadania.

Wykonawca zadania firma Adamietz Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, zrealizowała
w okresie od 14 kwietnia 2014 do 30.09.2014 niżej wymieniony zakres prac:

- ustabilizowanie i biorekultywacja zbocza w celu wyeksponowania dwóch naturalnych ekosystemów: kamieniołomu oraz muraw kserotermicznych na zboczach,

- budowa ścieżek, pełniących funkcje krajobrazowe i dydaktyczne,

- wykonanie platform widokowych i ich zagospodarowanie,

- budowa mostku pieszego (kładki nad urwiskiem konstrukcji stalowej),

- wykonanie schodów konstrukcji stalowej z poręczami,

- odtworzenie muraw kserotermicznych i zazielenienie pozostałych powierzchni poprzez wysiew mieszanek nasion pobranych z sąsiednich muraw,

- wykonanie elementów małej architektury i tablic informacyjnych,

- remont nawierzchni drogi z nieregularnego kamienia wraz z infrastrukturą ściekową,

- wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi i na terenie całego geostanowiska.

Od przekazania placu budowy w dniu 14.04.2014 r., co czwartek organizowano spotkania robocze, tzw. „Rady Budowy”, w których inspektorzy nadzoru odpowiednich branż, burmistrz oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej kontrolowali przebieg prac i jakość wykonanych robót. Współpraca uczestników procesu inwestycyjnego układała się bardzo dobrze. Wszystkim zależało na dobrym wykonaniu. Cel został osiągnięty – efekt końcowy zadania zaskoczył wszystkich. Uporządkowany teren odsłonił przepiękną przestrzeń publiczną, która dostarcza niezapomnianych wrażeń. Mamy nadzieję, że wszystkim odwiedzającym zależeć będzie na utrzymaniu czystości i ochronie przed dewastacją, by jak najdłużej cieszył nas wszystkim.

 

   Po realizacji 1.jpeg                                                Po realizacji 2.jpeg

        Tablica informacyjna. Fot. Referat Inwestycji UM Leśnica                Platforma widokowa nocą. Fot. B. Buława

 

Beneficjent: Gmina Leśnica

Wartość projektu: 2 726 246,68 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 238 374,42 PLN

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 226 449,52 PLN

Kliknij wybraną datę
Newsletter
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 126
W tym miesiącu: 7436
Wszystkich odwiedzin: 853282
Geopark Krajowy Góra Św. Anny
tel./fax: +48 77 654 65 56  |  e-mail:
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt "Poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny" realizowany przez Gminę Leśnica jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi